Aktualności

Egzaminy licencjackie oraz magisterski

Egzamin licencjacki dla kierunku Biologia odbędzie się 11.07.2017r. (wtorek), dla kierunku Biologia Medyczna w dniu 12.07.2017r (środa), natomiast egzamin magisterski w dniu 13.07.2017r. (czwartek). Egzaminy odbędą się w sali A/304.

ZMIANA TERMINU Egzamin poprawkowy z przedmiotu Metody znakowania cząsteczek biologicznych

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Metody znakowania cząsteczek biologicznych” dla I roku MSU uległ zmianie. Egzamin odbędzie sie w dniu 23.02.2017r. (czwartek) o godzinie 13:15 w sali A/304 (Sala Seminaryjna Katedry).

Egzamin poprawkowy z Biochemii

Egzamin poprawkowy z Biochemii dla kierunku Biologia oraz Biologia Medyczna rozpocznie się o godzinie 14:30 w dniu 24.02.2017r. (piątek) w auli C/105 (Wydział Biologii).

Egzamin z Biochemii

Egzamin z Biochemii dla kierunku Biologia oraz Biologia Medyczna odbędzie się 1.02.2017r. (środa) w godzinach 12:30-14:30, dla kierunku Biologia w auli C/105-7 (Wydział Biologii) natomiast dla kierunku Biologia Medyczna w audytorium D3 (Wydział Chemii).

KOLOKWIUM ZALICZENIOWE z ćwiczeń z Biochemii dla Biologii i Biologii Medycznej

Kolokwium odbędzie się 27.01.2017 r. w sali seminaryjnej KBOiM (sala 304) oraz w sali laboratoryjnej 300A/302A o godzinie 9.00 (bardzo proszę o przybycie 5-10 min wcześniej). Do kolokwium przystępują osoby, które nie uzyskały min. 3.0 z ćwiczeń (średnia ocen). Zaliczenie kolokwium jest równoznaczne z uzyskaniem oceny 3.0 i uprawnia do … Continue reading

Warto przeczytać

Olejek tymiankowy

Thymus vulgaris jest rośliną o właściwościach leczniczych od lat stosowaną w medycynie naturalnej głównie w infekcjach układu oddechowego, a także jako środek poprawiający koncentrację. Liczne badania naukowe potwierdzają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze olejku tymiankowego.

dOmi

Białka z rodziny HtrA pełnią bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmów jedno- i wielokomórkowych. Funkcjonują jako proteazy serynowe degradujące zdenaturowane, uszkodzone białka lub białka regulatorowe. Proteaza HtrA2 w stanie fizjologicznym stanowi istotny element systemu kontroli jakości białek, niezbędny do utrzymania homeostazy mitochondriów. W warunkach stresu komórkowego HtrA2 pełni ważną rolę w mechanizmie indukcji apoptozy, między innymi przez degradację białek antyapoptotycznych.