Aktualności

Test poprawkowy z Immunologii

Zaliczenie poprawkowe z Immunologii odbedzie sie: dla kierunku Biologia 2 lipca o godzinie 14:00 w sali C108. dla kierunku Biologia Medyczna – 4 lipca o godzinie 9:00 w sali B201.

Zadadnienia Immunologia

Zagdnienia z Immunologii do pobrania w zakładce aktualności (plik word): Zagadnienia do zaliczenia Immunologii_2018, (pdf) Zagadnienia do zaliczenia Immunologii_2018

Test zaliczeniowy z Immunologii

Test zaliczeniowy z Immunologii odbędzie się w dniu 22.06.2018r. (piątek) w następujących aulach: dla Biologii – AULA C/105 i C/107 – WYDZIAŁ BIOLOGII dla Biologii Medycznej – AULA D101– WYDZIAŁ CHEMII

Informacja dla studentów dla kierunku OCEANOGRAFIA Podstawy Biochemii – KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń z Podstaw Biochemii (dla osób, które nie uzyskały minimum 50,1% punktów, zgodnie z punktem 13. Regulaminu ćwiczeń) odbędzie się w środę 9.05.2018 o godz. 11.00 w Sali 302A. Osoba prowadząca: dr Tomasz Wenta tomasz.wenta@biol.ug.edu.pl

Informacja dla studentów dla kierunku OCEANOGRAFIA Podstawy Biochemii

W zakładce „Dla Studentów” / „Materiały z przedmiotu Podstawy Biochemii dla studentów kierunku Ocanografia 2017/2018” umieszczono materiały związane z kursem Podstawy Biochemii.

Warto przeczytać

Olejek tymiankowy

Thymus vulgaris jest rośliną o właściwościach leczniczych od lat stosowaną w medycynie naturalnej głównie w infekcjach układu oddechowego, a także jako środek poprawiający koncentrację. Liczne badania naukowe potwierdzają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze olejku tymiankowego.

dOmi

Białka z rodziny HtrA pełnią bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmów jedno- i wielokomórkowych. Funkcjonują jako proteazy serynowe degradujące zdenaturowane, uszkodzone białka lub białka regulatorowe. Proteaza HtrA2 w stanie fizjologicznym stanowi istotny element systemu kontroli jakości białek, niezbędny do utrzymania homeostazy mitochondriów. W warunkach stresu komórkowego HtrA2 pełni ważną rolę w mechanizmie indukcji apoptozy, między innymi przez degradację białek antyapoptotycznych.