Aktualności

Informacja dla studentów dla kierunku BIOINFORMATYKA BIOPOLIMERY – ćwiczenia

Zajęcia z Biopolimerów dla Studentów II roku Bioinformatyki rozpoczynają się 12.10.18r. Plan zajęć laboratoryjnych poszczególnych grup oraz skrypt do ćwiczeń znajduje się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Materiały z przedmiotów Biochemia i Biopolimery dla studentów kierunku Bioinformatyka 2018/2019 <link>. Już na pierwszych zajęciach … Continue reading

Informacja dla studentów dla kierunku BIOLOGIA i BIOLOGIA MEDYCZNA FIZYKA Z ELEMENTAMI BIOFIZYKI – ćwiczenia

Zajęcia z przedmiotu Fizyka z elementami biofizyki dla kierunków Biologia oraz Biologia medyczna rozpoczynają się 9 października. Pierwsze ćwiczenie jest ćwiczeniem teoretycznym, na którym zostanie omówiony regulamin zajęć oraz będą rozwiązywane zadania obliczeniowe. Zajęcia te będą się jednak odbywały na sali ćwiczeń, wobec czego obowiązkowe jest posiadanie odzieży ochronnej – … Continue reading

Informacja dla studentów dla kierunku BIOLOGIA i BIOLOGIA MEDYCZNA BIOCHEMIA – ćwiczenia

Zajęcia z Biochemii dla Studentów II roku Biologii oraz Biologii medycznej rozpoczynają się 9.10.18r. Plan zajęć laboratoryjnych poszczególnych grup oraz skrypt do ćwiczeń znajduje się na stronie internetowej Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej / Dla Studentów / Materiały z przedmiotu Biochemia dla studentów kierunków Biologia oraz Biologia Medyczna 2018/2019 <link>. … Continue reading

Test poprawkowy z Immunologii

Zaliczenie poprawkowe z Immunologii odbedzie sie: dla kierunku Biologia 2 lipca o godzinie 14:00 w sali C108. dla kierunku Biologia Medyczna – 4 lipca o godzinie 9:00 w sali B201.

Zagadnienia Immunologia

Zagadnienia z Immunologii do pobrania w zakładce aktualności (plik word): Zagadnienia do zaliczenia Immunologii_2018, (pdf) Zagadnienia do zaliczenia Immunologii_2018

Warto przeczytać

Mechanizmy odpowiedzialne za tolerancję bakterii na antybiotyki

Wzrost oporności na antybiotyki wśród bakterii patogennych jest obecnie niezwykle ważnym problemem medycznym. Coraz więcej danych wskazuje na to, że jedną z głównych przyczyn uporczywych infekcji są tolerujące antybiotyki bakterie przetrwałe (ang. persisters).

dOmi

Białka z rodziny HtrA pełnią bardzo istotną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmów jedno- i wielokomórkowych. Funkcjonują jako proteazy serynowe degradujące zdenaturowane, uszkodzone białka lub białka regulatorowe. Proteaza HtrA2 w stanie fizjologicznym stanowi istotny element systemu kontroli jakości białek, niezbędny do utrzymania homeostazy mitochondriów. W warunkach stresu komórkowego HtrA2 pełni ważną rolę w mechanizmie indukcji apoptozy, między innymi przez degradację białek antyapoptotycznych.